Strona główna Oferta

Ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego

• sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

• zapis przychodów w ewidencji sprzedaży

• wyliczenie zobowiązania podatkowego

• sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców

• sporządzenie deklaracji podatkowych

• sporządzenie deklaracji ZUS i druków RMUA

• prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT

• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

• prowadzenie ewidencji wyposażenia

• sporządzenie zeznania rocznego

• przygotowywanie przelewów z opłatami do U.S. I ZUS

• reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS

• archiwizacja dokumentów.