Strona główna Oferta

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

• sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

• księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR

• sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców

• prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT

• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

• prowadzenie ewidencji wyposażenia

• sporządzanie deklaracji podatkowych

• sporządzanie deklaracji ZUS oraz druków RMUA

• sporządzenie zeznania rocznego

• przygotowywanie bilansów ( ocena działalności)

• przygotowywani przelewów z opłatami do U.S. I ZUS

• reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS

• archiwizacja dokumentów