Strona główna Oferta

Księgi rachunkowe

• sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i  rachunkowym

• dekretacja dokumentów

• uzgadnianie kont rozrachunkowych

• zestawienie obrotów i sald

• sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców

• prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży vat

• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości  niematerialnych i prawnych

• prowadzenie ewidencji wyposażenia

• sporządzanie deklaracji podatkowych

• sporządzenie deklaracji ZUS oraz druków RMUA

• sporządzenie sprawozdania rocznego

• sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego

• przygotowanie przelewów z opłatami do U.S. I ZUS

• reprezentowanie Klienta przed U.S. I ZUS

• archiwizacja dokumentów