Strona główna Zespół

Mariola Swat - magister nauk ekonomicznych


Posiada doświadczenie w transakcjach w handlu zagranicznym w tym: dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowe oraz import i export. Wiedzę teoretyczną popartą wieloletnią praktyką zdobyła na studiach licencjackich w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji na kierunku ekonomia o specjalności rachunkowość i przepisy podatkowe, studiach magisterskich również w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji na kierunku ekonomia o specjalności rachunkowość i przepisy podatkowe, studiach podyplomowych na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie o kierunku rachunkowość. Uczestniczyła w cyklicznych kursach, seminariach i szkoleniach z zakresu: rozliczania podróży służbowych, zmian w ubezpieczeniach społecznych, VAT. w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, doradca europejski, sprawozdań i rozliczeń rocznych (bilans), nowelizacje ustawy o rachunkowości, środki trwałe w prawie podatkowym i bilansowym, zmiany w podatkach dochodowym od osób fizycznych, prowadzonych między innymi przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Posiada: - certyfikat księgowy numer 28497/2008 potwierdzający kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministerstwo Finansów, - certyfikat „Doradca Europejski” potwierdzający umiejętności w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych.


Beata Adamus - magister nauk ekonomicznych


Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw finansowo-kadrowych i innych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw zdobyte poprzez pracę zawodową w firmach regionu koneckiego i włoszczowskiego. Dzięki ciągłemu pogłębianiu wiedzy poprzez studia zarówno licencjackie, magisterskie, podyplomowe, kursy, szkolenia, seminaria aktualizuje swoje wiadomości na temat rachunkowości, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych jak i również innych dziedzin ekonomii związanych min. z nowymi możliwościami pozyskiwania funduszy dla firm. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie wydziału ekonomii o kierunku bankowość i finanse. Absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach o kierunku ekonomicznym i specjalności rachunkowość. Ukończyła studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie specjalność rachunkowość. Dysponuje certyfikatem księgowym nr 42651/2010 uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanym przez Ministra Finansów. Uczestniczyła w wielu programach i konferencjach przeznaczonych dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach mających na celu wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw w tym: z zakresu księgowości małych i średnich przedsiębiorstw oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, bilansu, środków trwałych w rachunkowości i prawie podatkowym, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzonych między innymi przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i aktualizujących wiedzę dotyczącą zmian zachodzących w przepisach prawnych. Konferencji Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem przedsiębiorcy. Uzyskała certyfikat w obszarze inwestycje w zgodzie z naturą dla firm realizujących inwestycje finansowane ze środków publicznych, zdobyła certyfikat doradcy europejskiego dzięki szkoleniu, które poszerzyło jej zakres wiedzy o efektywne wykorzystanie w regionie funduszy unijnych poprzez aplikowanie o środki pomocowe , tworzenie i zarządzanie projektami unijnymi. 

 

"Pamiętaj, iż twoja własna determinacja, by osiągnąć sukces,
liczy
się bardziej, niż cokolwiek innego na świecie"

Autor: Abraham Lincoln